Únor 2010


Charles Baudelaire > Zrcadlo

28. února 2010 v 14:20 | MetalDesire |  ->Charles Baudelaire
Zrcadlo
Jakýsi strašně ohyzdný člověk vejde a dívá se na sebe do zrcadla.
"Proč hledíte na sebe do zrcadla, vždyť nemůžete se tam vidět, aniž byste byl zarmoucen?"
Ten strašně ohyzdný člověk mi odpovídá:
"Pane, podle nesmrtelných zásad z devětaosmdesátého všichni lidé mají stejná práva; tedy i já mám právo dívat se do zrcadla; zda s radostí či nelibostí -- to je věcí jen mého svědomí."
Ve jménu zdravého rozumu měl jsem nepochybně pravdu já; ale ze stanoviska zákona on nebyl v neprávu.

Charles Baudelaire > Okna

28. února 2010 v 14:13 | MetalDesire |  ->Charles Baudelaire

Okna
Kdo hledí zvenčí dovnitř otevřeným oknem, nevidí nikdy tolik jako ten, jenž pohlíží do okna zavřeného. Není hlubšího a více oslňujícího předmětu, než okno osvětlené svíčkou. To, co je možno spatřit v sluneční záři, je vždy méně zajímavé než to, co se děje za skleněnou tabulí. V té černé nebo rozzářené díře žije život, sní život, trpí život.
Přes vlny střech rozeznávám letitou ženu, již vrásčitou, vždy skloněnou nad čímsi, nikdy nevycházející z domu. Z jejího obličeje, z jejího šatu, z jejího gesta, skoro z ničeho sestrojil jsem si historii této ženy, či spíše její legendu, a někdy s pláčem ji vypravuji sám sobě.
Kdyby to byl býval nějaký ubohý stařec, byl bych si sestrojil tu jeho právě tak snadno.
A uléhám, jsa hrd, že jsem žil a trpěl v jiných než v sobě samém.
Snad mi řeknete: "A jsi jist, že tato legenda je pravdivá?" Co záleží na tom, jaká snad je skutečnost mimo mne, jestliže mi pomohla žít a cítit, že jsem a co jsem?

Charles Baudelaire > Soumrak

28. února 2010 v 14:07 | MetalDesire |  ->Charles Baudelaire

Soumrak
Je podvečer. Veliké uklidnění nastává v ubohých duších, znavených denní lopotou; a jejich myšlenky nabývají nyní jemných a nejasných barev soumraku.
A přece s vrcholů pohoří doléhá k mému balkonu průzračnými mlhami večera veliký řev, složený z celého množství disharmonických výkřiků, jež prostor mění v pochmurnou harmonii, jako harmonie blížícího se přílivu nebo probouzející se bouře.
Kdo jsou ti nešťastníci, jež večer neutiší, a kteří jako sovy považují příchod noci za znamení k reji duchů? To zlověstné houkání k nám zalétá z černého hospitalu, sedícího na temeni hory; a večer, pokuřuje si a pozoruje klid nesmírného údolí, posetého domy, jejichž každé okno praví: "Zde je nyní klid; zde je rodinné štěstí," mohu, když vítr dýchá odtamtud shora, kolébat svou udivenou mysl tímto napodobením pekelných harmonií.
Soumrak vydražďuje šílence. Pamatuji se, že jsem měl dva přátele, kteří za soumraku stávali se úplně nemocnými. Jeden zneuznával pak všecky vztahy přátelství a slušnosti a týral jako divoch každého, kdo mu přišel do rány. Viděl jsem jej, kterak hodil vrchnímu číšníku na hlavu výtečné kuře, v němž se domníval vidět jakýsi urážlivý hieroglyf. Večer, předchůdce hlubokých rozkoší, kazil mu nejchutnější věci.
Druhý, uražený ctižádostivec, stával se, čím více se den nachyloval, kyselejším, zasmušilejším, hašteřivějším. Shovívavý a družný ještě za dne, večer byl nemilosrdný; a jeho soumraková manie neobracela se jen proti jiným, ale i proti němu samému.
První zemřel šílený, nejsa schopen poznat svou ženu a své dítě; druhý nosí v sobě nepokoj věčné nespokojenosti, a kdyby byl obdařen všemi poctami, jež mohou nabídnout republiky a knížata, myslím, že soumrak roznítil by v něm ještě tu žhavou touhu po imaginárních vyznamenáních. Noc, jež vrhala své temno v jejich ducha, rozžíhá světlo v duchu mém; a ač to není nic vzácného vidět, kterak táž příčina působí dva opačné následky, jsem tím vždy jako zaražen a poplašen.
Ó noci! ó občerstvující temnoty! Jste pro mne signálem vnitřní slavnosti, jste osvobozením z úzkosti! V samotě plání, v kamenných labyrintech veleměsta, v jiskření hvězd, v rozzáření svítilen, vy jste ohňostroj bohyně Svobody!
Soumraku, jak jsi něžný a sladký! Růžové svity, jež vlekou se ještě na horizontu jako agonie dne pod vítězným útiskem noci, ohně kandelábrů, které tvoří skvrny temné červeně na posledních slávách západu, těžké draperie, jež viditelná ruka přitahuje z hloubek Východu, to vše podobá se složitým citům, jež zápasí v srdci člověka v slavnostních hodinách života.
Přirovnal bych tě ještě k podivné robě tanečnice, kde průzračný a temný gáz dává prosvítat tlumenému lesku nádherné sukně, tak jako pod černou přítomností proniká rozkošná minulost; a hvězdy chvějící se zlatem a stříbrem, jimiž je poseta, znamenají ty ohně fantazie, jež se plně rozhoří jen pod hlubokým smutkem Noci.


Nightwish - While Your Lips Are Still Red

28. února 2010 v 14:03 | MetalDesire |  nightwish-Videa
Trocha nostalgie...


Právě potvrzeno! Vikingové AMON AMARTH jedním z headlinerů METALFESTU 2010!

25. února 2010 v 19:57 | MetalDesire |  Aktuality
Švédská tlupa AMON AMARTH patří jednoznačně k evropské špičce v ranku melodického death metalu, o tom není pochyb. Také pódium plzeňského Metalfestu (21. - 23.5.) tedy pozná sílu jejich mistrovsky zahraného, sugestivního, vikingského bengálu.

*) Sakra já se těšim!!!


Desideriasp > Obrázky

25. února 2010 v 10:31 | MetalDesire |  --->Obrázky všeho druhu
Našla jsem úžasné obrázky. Přesněji řečeno > našla jsem je u desideriasp.

--->


BULLET FOR MY VALENTINE > Název novinky a datum vydání

25. února 2010 v 9:57 | MetalDesire |  Bullet for my valentine-články
BULLET FOR MY VALENTINE dali své novince název "Fever". V pořadí třetí studiová deska kapely se objeví 26. dubna v Evropě (a o den později ve Spojených státech). Na trh ji uvede firma Jive/Zomba.
Pokud už teď chcete získat představu o povaze nahrávky, můžete si skrze profily skupiny na Facebooku a Twitteru stáhnout píseň "Begging For Mercy". Od 8. března pak v rádiích poběží další skladba "Your Betrayal".

zdroj:Spark

Wanastowi Vjecy - Vlkodlak

22. února 2010 v 18:03 | MetalDesire |  Co mě zaujalo
Závislost, euforie......zároveň ovšem vztek, když vidím co teď hrajou za komerční sra*ky.